ตัวอย่างงาน
สินค้าตามสั่ง MTO

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตภาชนะเคลือบและผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายทางบริษัทฯ จึงมีบริการออกแบบและผลิตสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า
โดยสามารถให้คำแนะนำและร่วมพัฒนารูปแบบสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าของเรา