คอลเลคชั่น Mamuang x Rabbit Brand

image

โปรเจค คอลแลประหว่าง น้องมะม่วง และ ตรากระต่าย "Mamuang x Rabbit brand"

ที่ผสมผสานทั้งความน่ารัก และความคลาสสิค กันได้อย่างลงตัว

image

ในโปรเจคคอลแลบ ระหว่างน้องมะม่วงและตรากระต่าย ครั้งนี้จะมีผลิตภัณฑ์อยู่สองอย่างด้วยกัน
- ปิ่นโต สีครีมงาช้างขอบน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10ซม 3ชั้น ติดลายสองด้าน
- แก้วน้ำ สีครีมงาช้างขอบน้ำเงิน ขนาด 9ซม ติดลายสองด้าน
- ด้านล่างของชิ้นงานจะมีติดโลโก้ Mamuang x Rabbit brand

image

ใครเป็นแฟนน้องมะม่วง หรือเพิ่งหันมาสนใจภาชนะเคลือบก็อย่าลืมเก็บไว้ใช้ เก็บไว้อวด เพื่อนๆกันนะ