จาน ชาม

Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 6 นิ้ว
sec-pb006-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 7 นิ้ว
sec-pb007-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 8 นิ้ว
sec-pb008-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 9 นิ้ว
sec-pb009-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 18 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl018-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 18 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl018-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 20 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl020-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 20 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl020-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 22 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl022-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 22 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl022-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 24 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl024-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 24 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl024-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบพ่นลาย คลาสสิค ขาว 7 นิ้ว
sec-pp007-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบพ่นลาย คลาสสิค ขาว 8 นิ้ว
sec-pp008-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบพ่นลาย คลาสสิค ขาว 9 นิ้ว
sec-pp009-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบ พรีเมี่ยม 14 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-bo014-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบ พรีเมี่ยม 14 ซม ขาวขอบเขียว - ไก่ลำปาง
sep-bo014-whg-klp191 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบ พรีเมี่ยม 14 ซม ขาวขอบเขียว - โรสการ์เด้น
sep-bo014-whg-rsg020 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ครีมงาช้างขอบน้ำเงิน
sep-fp008-ivb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ขาวขอบน้ำเงิน
sep-fp008-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ขาวขอบเขียว - ไก่ลำปาง
sep-fp008-whg-klp191 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ขาวขอบเขียว - โรสการ์เด้น
sep-fp008-whg-rsg020 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 10 นิ้ว ครีมงาช้างขอบน้ำเงิน
sep-fp010-ivb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 10 นิ้ว ขาวขอบน้ำเงิน
sep-fp010-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานลึกเคลือบ พรีเมี่ยม 21 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-pd021-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามลอนเคลือบ พรีเมี่ยม 16 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-rb016-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 24 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามสลัดเคลือบ พรีเมี่ยม 20 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-sb020-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 24 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามสลัดเคลือบ พรีเมี่ยม 20 ซม ขาวขอบเขียว - ไก่ลำปาง
sep-sb020-whg-klp191 จำนวนบรรจุ 24 ชิ้น/ลัง