กะละมัง

Pic
กะละมังทรงลึกเคลือบ คลาสสิค 26 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-db026-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
กะละมังทรงลึกเคลือบ คลาสสิค 40 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-db040-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 12 ชิ้น/ลัง
Pic
กะละมังทรงลึกเคลือบ คลาสสิค 40 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-db040-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 12 ชิ้น/ลัง
Pic
ขันน้ำเคลือบ คลาสสิค 12 ซม สลัดสี ขาวขอบน้ำเงิน
sec-wb012-spb-aaa000 จำนวนบรรจุ 144 ชิ้น/ลัง
Pic
ขันน้ำเคลือบ คลาสสิค 12 ซม สลัดสี ขาวขอบน้ำตาล
sec-wb012-spc-aaa000 จำนวนบรรจุ 144 ชิ้น/ลัง
Pic
ขันน้ำเคลือบ คลาสสิค 12 ซม สลัดสี ขาวขอบเขียว
sec-wb012-spg-aaa000 จำนวนบรรจุ 144 ชิ้น/ลัง
Pic
ขันน้ำเคลือบ พรีเมี่ยม 12 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-wb012-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 144 ชิ้น/ลัง