จาน ชาม

Pic
จานลึกเคลือบ พรีเมี่ยม 21 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-pd021-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามลอนเคลือบ พรีเมี่ยม 16 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-rb016-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 24 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามสลัดเคลือบ พรีเมี่ยม 20 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-sb020-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 24 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามสลัดเคลือบ พรีเมี่ยม 20 ซม ขาวขอบเขียว - ไก่ลำปาง
sep-sb020-whg-klp191 จำนวนบรรจุ 24 ชิ้น/ลัง