จาน ชาม

Pic
จานเคลือบพ่นลาย คลาสสิค ขาว 7 นิ้ว
sec-pp007-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบพ่นลาย คลาสสิค ขาว 8 นิ้ว
sec-pp008-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบพ่นลาย คลาสสิค ขาว 9 นิ้ว
sec-pp009-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบ พรีเมี่ยม 14 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sep-bo014-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบ พรีเมี่ยม 14 ซม ขาวขอบเขียว - ไก่ลำปาง
sep-bo014-whg-klp191 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบ พรีเมี่ยม 14 ซม ขาวขอบเขียว - โรสการ์เด้น
sep-bo014-whg-rsg020 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ครีมงาช้างขอบน้ำเงิน
sep-fp008-ivb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ขาวขอบน้ำเงิน
sep-fp008-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ขาวขอบเขียว - ไก่ลำปาง
sep-fp008-whg-klp191 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 8 นิ้ว ขาวขอบเขียว - โรสการ์เด้น
sep-fp008-whg-rsg020 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 10 นิ้ว ครีมงาช้างขอบน้ำเงิน
sep-fp010-ivb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง
Pic
จานตื้นเคลือบ พรีเมี่ยม 10 นิ้ว ขาวขอบน้ำเงิน
sep-fp010-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 48 ชิ้น/ลัง