จาน ชาม

Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 6 นิ้ว
sec-pb006-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 7 นิ้ว
sec-pb007-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 8 นิ้ว
sec-pb008-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
ชามเคลือบพ่นลาย คลาสสิค 9 นิ้ว
sec-pb009-fln-aaa000 จำนวนบรรจุ 60 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 18 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl018-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 18 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl018-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 20 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl020-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 20 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl020-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 22 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl022-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 22 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl022-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 24 ซม ขาวขอบน้ำเงิน
sec-pl024-whb-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง
Pic
จานเคลือบ คลาสสิค 24 ซม เหลืองขอบเขียว
sec-pl024-ylg-aaa000 จำนวนบรรจุ 120 ชิ้น/ลัง