ตรากระต่าย®
สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรากระต่าย®เป็นที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 60 ปี

60+

ปีแห่งการสร้างสรรค์ด้วย
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

100+

รูปแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ที่ทุกครัวเรือนมั่นใจ