ตัวอย่างสินค้า OEM

เรามีบริการผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM โดยมีศักยภาพในรองรับการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด หรือมีความซับซ้อนของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี
ดำเนินการและควบคุมโดยทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์